Mijn Praktijk

Marleen_logopedie.jpg

 

    Ik ben Marleen Pieterse en houd me al gedurende 25 jaar bezig met

    alles wat te maken heeft met communiceren.

    Als logopediste verricht ik in mijn praktijk onderzoek, geef therapie en

    advies aan kinderen en volwassenen die problemen ondervinden bij het

    spreken. Ik heb veel ervaring in het werken met  

    spraak-taalontwikkelingsstoornissen, schisis,

    stemstoornissen en neurologische spraak- en taalproblematiek.

 

Let op: momenteel worden er geen nieuwe cliënten aangenomen 

Op deze pagina vindt u informatie over mijn praktijk en mijn manier van werken.

In Wat is logopedie geef ik u meer informatie over logopedie en leg ik uit welke problemen er kunnen zijn en hoe ik die behandel.

Verwijzing

U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.

Aanmelding                                                                                                

U kunt zich bij mij aanmelden op de gelijknamige pagina of per telefoon. 

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopediste bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk.
Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Ik werk samen met verschillende disciplines, waaronder huisartsen, KNO-artsen, groepsleerkrachten en ambulant begeleiders.

Vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. 

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopediste.

Privacy

De logopediste neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Logopediepraktijk Marleen Pieterse
logopediepieterse.nl - Noordbolwerk 35 - 4331 SH Middelburg - tel: 0639087055